Food Menu

PHỞ BÒ – 牛肉麵湯 – BEEF NOODLE SOUP

   SMALLLARGE
1. Phở Đặc BiệtSpecial Beef Noodle Soup特殊牛肉麵湯$12.00$13.00
2. Phở TáiRare Beef Noodle Soup牛肉$10.00$11.00
3. Phở ChínCooked Beef Noodle Soup熟肉$10.00$11.00
4. Phở NạmBrisket Beef Noodle Soup胸口牛肉$10.00$11.00
5. Phở GầuFlank Beef Noodle Soup牛排面条汤$10.00$11.00
6. Phở VẻSpecial Brisket Noodle Soup特殊的面条汤$10.00$11.00
7. Phở GânTendon Beef Noodle Soup牛筋$10.00$11.00
8. Phở GiòBeef Roll Noodle Soup牛肉捲麵湯$10.00$11.00
9. Phở SụnCartilage Beef Noodle Soup软骨$10.00$11.00
10. Phở SáchTripe Beef Noodle Soup鲑鱼肉汤$10.00$11.00
11. Phở Bò ViênBeef Balls Noodle Soup牛肉球$10.00$11.00

PHỞ GÀ – 雞肉麵條湯 – CHICKEN NOODLE SOUP

   SMALLLARGE
12. Phở GàChicken Noodle Soup雞肉$10.00$11.00
13. Phở Gà BòChicken & Beef Noodle Soup雞肉和牛肉$12.00$13.00
14. Phở Gà LòngChicken & Intestine Noodle Soup雞腸麵湯$12.00$13.00
15. Phở Gà TrứngChicken & Egg Noodle Soup雞蛋$12.00$13.00
16. Phở Gà Đặc BiệtSpecial Chicken Noodle Soup特殊雞肉湯$12.00$13.00

NƯỚC GIẢI KHÁT – 飲料 – BEVERAGE

Nước NgọtSoft Drink汽水$2.50
Nước DừaYoung Coconut Juice椰子汁$4.00
Sữa Đậu NànhSoya Bean Milk大豆牛奶$4.00
Đá ChanhLemon With Ice冰檸檬$4.00
Soda ChanhLemon Soda檸檬蘇打$4.00
Soda Sữa Hột GàEgg & Milk Shake雞蛋和牛奶搖$4.00
Cam VắtFresh Orange Juice新鮮橙汁$4.00
Cà Phê Đen (Đá)Iced Black Coffee (+ Ice $0.50)冰黑咖啡$4.00
Cà Phê Sữa (Đá)Iced Coffee With Milk (+ Ice $0.50)冰咖啡與牛奶$4.00
Trà ĐáIce Tea冰茶$1.00
Nước SuốiSpring Water泉水$2.00

THÊM – 邊訂單 – SIDE ORDERS

Bánh Nước GàChicken Soup Noodles雞湯麵$6.00
Bánh Nước BòBeef Soup Noodles牛肉湯麵$6.00
Nước TiếtBeef Tea牛肉茶$3.00
Nước Súp ThịtBeef Soup牛肉湯$4.00
Take Away Extra離開額外$0.00
Extra Meat (Each)額外的肉$2.00
Extra Noodle額外的麵條$2.00